“ SMEs လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ဝန္ထမ္းထြက္တဲ့ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းေအာင္ အၾကံေပးခ်က္မ်ား "

SMEs Development

သင့္လုပ္ငန္းမွာ ဝန္ထမ္းအေျပာင္းအလဲ ခဏ ခဏ ျဖစ္ေနၿပီလား ....... သင့္အေနနဲ႔ ဘာလုပ္သင့္သလဲ မသိ ျဖစ္ေနပါသလား .......